Internationale assesments

Alleen als u exact weet wat de actuele risico’s zijn voor medewerkers in een bepaalde regio, kunt u een juiste inschatting maken van de opbrengsten. Wij laten veiligheidsadviseurs in kaart brengen welke maatregelen nodig zijn in het werkgebied, zodat u zo goed mogelijk projecten kan uitvoeren.

Onze veiligheidsadviseurs gaan bijvoorbeeld na welke huizen veilig zijn om in te verblijven. En welke transportmiddelen en routes het meest safe zijn.

Ook geven onze veiligheidsexperts advies over de rollen en verantwoordelijkheden binnen uw organisatie. Zodat als het erop aankomt de taakverdeling helder is. Hoe hoofd- en veldkantoor samenwerken, bijvoorbeeld.

We find ways