Crisis Management & Resilience

Omgaan met risico’s en incidenten is onlosmakelijk verbonden met internationaal zakendoen. Maar een crisis doormaken is een ander verhaal. Dit kan levensbedreigend zijn of schade berokkenen aan uw reputatie, en zelfs het bestaan van uw organisatie in gevaar brengen. Wij zorgen dat optimaal bent voorbereid op een crisis door het maken van protocollen, opleiden van crisisteamleden en vormgeven van infrastructuur.

Onze aanpak valt in drie brede categorieën: bereid voor, reageer, herstel.

Onze dienstverlening omvat:

  • Strategische risico-inventarisatie en inventarisatie van mogelijke hiaten
  • Planning van scenario’s
  • Ontwikkeling en evaluatie van protocollen
  • Bureau- of levensecht nagespeelde crisismanagementsimulaties
  • Crisishulp
  • Familiemanagementtraining
  • Crisiscommunicatietraining
  • Herstel en evaluatie na een crisis

Bent u geïnteresseerd?
Wilt u meer weten over deze dienst? Neem dan contact op met Managing Partner Tom Brabers: tom@expatpreventive.com.

We find ways