Crisis management for HR and family support (1 dag)

Als een medewerker betrokken is in een incident in het buitenland, heeft dat ook effect op de familie thuis. Het bieden van de juiste ondersteuning van families is van essentieel belang bij de oplossing van een crisis. Expat Preventive helpt u hierbij.

Hoe bouwt u aan een goede vertrouwensband met de familie? Wat kunt u de familie bieden ter ondersteuning? Hoe bereidt u hen voor op aandacht van de media? Welke praktische zaken kunt u voorbereiden om als organisatie goed voorbereid te zijn op family handling tijdens een crisis? Dit en meer leert u tijdens de training Family Handling. Direct inschrijven voor training.

Voor wie: Voor HR en HSEQ werknemers en geselecteerde vrijwilligers verantwoordelijk voor het ondersteunen van familie en naasten van collega’s in een crisissituatie.

Doel van de training: Doel is een effectieve crisisbeheersing via het ondersteunen van familie en naasten.

  • Beheersen van basisprincipes van familieondersteuning
  • Adequaat reageren op een crisissituatie als organisatie
  • Kennis en begrip van algemene crisismanagement plannen en hoe deze toe te passen in uw organisatie
  • Zelfvertrouwen personeel vergroten

Duur van de training: 1 dag.

Inhoud van de training:

  • Crisisvoorbereiding en planning: Deelnemers leren hoe zij een crisisbeheersplan maken. Hoe kunt u zich als organisatie op een crisissituatie voorbereiden? Wie ondersteunt wanneer met wat? Welke rol speelt HR bij het ondersteunen van familieleden? Hoe selecteert u medewerkers die familieleden tijdens crisissituaties kunnen ondersteunen? Ook leert u het belang van goede documentatie voor een succesvolle crisisbeheersing. U leert wat een exitstrategie is en wanneer een overdracht van de crisis nodig is.
  • Hulp aan familieleden: U leert welke praktische hulp voor families beschikbaar is. Welke psychosociale interventies en hulp zijn nodig? We gaan in op de rol van de consulair in verschillende landen en op welke manier zij familieleden kunnen bijstaan. Ook bespreken we de mogelijkheden en noodzaak om zelf ondersteuning te krijgen. Door verschillende scenario’s te bespreken, wordt u zich bewust wanneer welke hulp kan worden ingeschakeld.
  • Communicatie: Hoe kunnen familieleden met de media omgaan in het geval van een crisissituatie? En hoe verkrijgt u het vertrouwen van de familieleden in een vroeg stadium? We gaan in op gepaste en ongepaste reacties.

 


We find ways