Ton Koenen, veiligheidsconsultant Expat Preventive

Risico’s blijven. Maar ik kan het bedrijf wel adviseren wat de veiligste manier is om hier te werken.

Ton Koenen, veiligheidsconsultant Expat Preventive
Ton Koenen, veiligheidsconsultant Expat Preventive

Veiligheidsconsultant Ton Koene adviseerde een Nederlands bedrijf over de veiligheid van internationale werknemers in Bangladesh.

Wat heb je in Bangladesh gedaan?

“Ik heb onderzocht hoe een Nederlands bedrijf de veiligheid van haar internationale werknemers ter plaatse kan verbeteren. Dat bedrijf heeft een groot project in Bangladesh. Ik heb vooral gekeken naar behuizing en vervoer. Staan hun huizen in een veilige buurt? Voldoet de bewaking van de huizen? Is de procedure om bezoekers binnen te laten in het kantoorgebouw toereikend? Kunnen werknemers veilig van de ene naar de andere locatie gaan?”

Waarom Bangladesh?

“De veiligheidssituatie voor Westerse werknemers maar ook voor Bengaalse medewerkers is verslechterd. Er hebben zich onlangs een aantal gewelddadige aanslagen voorgedaan. Dat betekent dat bedrijven die daar werken hun veiligheidsbeleid tegen het licht houden. Kunnen hun Westerse medewerkers in Bangladesh nog veilig werken? En zo ja: welke maatregelen moeten worden genomen?”

Wat is je conclusie?

“Het is vooralsnog mogelijk om te werken in Bangladesh. Mits je voldoende voorzorgsmaatregelen neemt, natuurlijk. Bijvoorbeeld door kantoor en woonruimte van werknemers fysiek dichter bij elkaar te brengen, zodat er minder noodzaak is om over de weg te reizen. Ook is het goed om woonruimtes of kantoren te verhuizen naar veiligere buurten.”

Hoe kijk je terug op je reis?

“Ik heb alle onderdelen van het veiligheidsbeleid goed kunnen onderzoeken en de juiste mensen kunnen spreken. Niet alle risico’s kunnen worden geëlimineerd, maar ik kan het bedrijf wel adviseren hoe ze op de veiligste manier hun werk kunnen blijven uitvoeren. Ik schrijf een adviesrapport met pragmatische oplossingen waar het bedrijf meteen mee aan de slag kan.”

We find ways