Crisis Management & Resilience

Omgaan met risico’s en incidenten is onlosmakelijk verbonden met internationaal zakendoen. Maar een crisis doormaken is een ander verhaal. Dit kan levensbedreigend zijn of schade berokkenen aan uw reputatie, en zelfs het bestaan van uw organisatie in gevaar brengen. Wij zorgen dat u optimaal bent voorbereid op een crisis door het maken van protocollen, opleiden van crisisteamleden en vormgeven van infrastructuur.

Onze aanpak valt in drie brede categorieën: Prepare, Respond en Recover.

Onze dienstverlening omvat:

  • Strategische risico-inventarisatie en inventarisatie van mogelijke hiaten
  • Planning van scenario’s
  • Ontwikkeling en evaluatie van protocollen
  • Desktop of full dress crisis management simulatie
  • Crisis respons
  • Familie management training
  • Crisis communicatie training
  • Herstel en evaluatie na een crisis
We find ways