“Rol familieleden bij oplossen crisis is cruciaal”

Betrek familieleden zo veel mogelijk bij het managen van de crisis, wanneer een medewerker in het buitenland betrokken is bij een incident. Steeds meer bedrijven en organisaties hebben oog voor het belang van ‘family handling’. Een goede ontwikkeling, zegt veiligheidsadviseur Tom Brabers van Expat Preventive.

Veiligheidsadviseur Tom Brabers kent de voorbeelden waar een echtgenoot zelf in contact treedt met de ontvoerders van zijn vrouw, en zo de onderhandelingen die het crisisteam voert, ondermijnt. En van families die in de media details naar buiten brengen over een lopend incident, waardoor zij de afloop bemoeilijken in plaats van bespoedigen. Volgens Brabers kun je dat voorkomen, met goede family handling.

“Crisismanagementteams zijn vaak zelf zo gefocust op het oplossen van een incident met een collega, dat ze te weinig empathie hebben voor de situatie van de familieleden”, aldus de veiligheidsadviseur. “Pappen en nathouden. Dat is helaas soms de eerste reflex van een crisismanagementteam. Familieleden beschouwen zij zelfs soms als ‘bemoeial’, als mensen die de door het team uitgezette strategie alleen maar dwarsbomen.”

Waardevolle bijdragen
Dat familieleden zelf aan de slag willen voor hun kind, echtgenoot of ouder, is niet meer dan begrijpelijk. Maar familieleden een rol geven, is niet alleen belangrijk uit menselijk oogpunt, zegt Brabers. Zij kunnen daadwerkelijk een essentiële bijdrage leveren.

“Als jouw echtgenoot of kind betrokken is bij een incident, kom je onder druk te staan. Je gaat op internet zoeken naar oplossingen, en je krijgt allerlei tips en adviezen van vrienden en betrokkenen. Die kunnen daadwerkelijk waardevol zijn. Het is belangrijk dat die input wordt besproken in het crisismanagementteam en dat de familie er terugkoppeling op krijgt. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat hun informatie wordt getoetst.“

Geef familie een taak
Geef familieleden een rol, is het devies van Brabers. “Laat hen materiaal voor een proof of life verzamelen, zoals foto’s of DNA. Zorg dat ze medische info gaan opzoeken bij de arts en tandarts. Verbied hen niet social media te monitoren, maar geef ze een goede media-instructie en toets de informatie die ze aan het crisisteam terugkoppelen. En laat hen helpen de ontvangst van hun familielid vast voor te bereiden: dat er schone kleren klaarliggen op de plek van het incident, dat er iemand ter plaatse is om hem of haar op te vangen.”

Meer weten over family handling? Volg een training van Expat Preventive.

We find ways