Advanced female travellers security training

Vrouwelijke reizigers lopen meer risico op intimidatie en (seksueel) geweld. De juiste voorbereiding en houding kunnen die risico’s verkleinen. Direct naar het inschrijfformulier van de training.

Voor wie: Vrouwelijke reizigers bij bedrijven en ngo’s, die al eerder een veiligheidstraining volgden.

Doel: Vergroten van zelfvertrouwen. In de training leert u risico situaties herkennen en ernaar te handelen. U weet hoe u kunt de-escaleren, wat uw grenzen zijn en hoe u die kunt stellen. Ook leert u wat te moet doen als u slachtoffer wordt van seksueel geweld. Leerdoelen:

  • Ontwikkelen van security awareness.
  • Meer bewustzijn creëren over omgaan met risico’s.
  • Alert kunnen reageren op seksuele intimidatie. Nee = Nee.
  • Herkennen van de eigen stressreactie en deze kunnen beïnvloeden
  • Adequate overlevingsreactie kunnen inzetten bij seksueel geweld
  • Kennis hebben van nazorg en herstelproces

Duur: 1 dag

Inhoud: In een vertrouwelijke setting gaan wij in op de specifieke risico’s voor vrouwelijke reizigers. De training is geheel praktijkgericht. We gaan uit van persoonlijke ervaringen en cases. U krijgt geen lange theorieën. De focus van de training is het verkrijgen van vaardigheden en oefenen met ingewikkelde situaties.

Over de trainers: De training wordt gegeven door een vrouwelijke veiligheidsdeskundige. Daarnaast worden trainingsacteurs ingezet. De trainers zijn gecertificeerd voor zijn eigen discipline sturen op gedrag, bewustwording en ervaring. Niet op instructie, drills of het aanleren van lijstjes. De trainingen vinden plaats in een vertrouwelijke setting waar deelnemers in alle openheid kunnen oefenen.We find ways