De achtergrond van onze trainingen

Deelnemers leren in de moeilijkste omstandigheden mogelijkheden te blijven zien. Door hen inzicht te geven in hun gedrag in verschillende situaties en in de gevolgen. Dat is het voornaamste doel van de trainingen van Expat Preventive.

Onze aanpak en methodes van trainingen zijn gebaseerd op bewezen leermodellen, aangevuld met ‘best practices’. Trainers sturen op gedrag, bewustwording en ervaring. Niet op instructie, drills of het aanleren van lijstjes. De trainingen zijn menselijk en toegankelijk. Hier meer over de achtergronden op basis waarvan de trainingen zijn ontworpen:

  • Theorie van Kolb gaat uit van verschillende stijlen in leren. Om het maximale uit een training te halen, moeten alle vormen regelmatig aan bod komen. Daarom combineren wij theorie, beschouwing, ervaring en reflectie in al onze securitytrainingen.
  • Het integratief stress theoretisch verklaringsmodel van Clemens Hosman koppelt de impact van een schokkende gebeurtenis aan vaardigheden om adequaat te handelen. Ook de eventuele ondersteuning vanuit de omgeving speelt hierin mee. Wij trainen wat u in schokkende of levensbedreigende situaties kunt doen.
  • We gebruiken de cognitieve gedragsleer om gedachten te leren sturen, zodat u grip krijgt op uw primaire reacties en emoties.
  • Het agressieschema, zoals gehanteerd door het IVP (Instituut voor Psychotrauma). Dit gebruiken we om te trainen hoe u met adequaat handelen uw eigen stress onder controle kunt krijgen.
  • Stress-inoculatie. Een theorie en werkwijze waarbij we in stappen stress opbouwen. Tegelijk leggen we uit hoe u de stress kunt reguleren. Zo krijgt u meer inzicht in uw eigen stressreactie en meer grip op het eigen spanningsniveau.
  • Confrontational Simulation Training, CST. In een simulatieoefening bouwen we de spanning die in een echte situatie kan ontstaan, fors op. Zo krijgt u de kans om zowel de theorie, als het reguleren van spanning in de praktijk te oefenen.

De theorie vormt de basis van onze trainingen veilig werken en reizen in het buitenland. Maar wij combineren die altijd met de praktijk.

1. Hoe kan ik met mijn gedrag mijn persoonlijke veiligheid beïnvloeden?
2. Wat werkt het best in de praktijk in risicovolle situaties?
3. Welke maatregelen hebben het meeste effect?

Over de trainers: De trainers zijn veiligheidsdeskundigen, medisch deskundigen en psychologen met praktijkervaring op het gebied van internationale veiligheid. De trainers zijn gecertificeerd voor hun eigen discipline en sturen op gedrag, bewustwording en ervaring. Niet op instructie, drills of het aanleren van lijstjes. De trainingen vinden plaats in een vertrouwelijke setting waar deelnemers in alle openheid kunnen oefenen.

We find ways